Oficjalna strona Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich Oddział w Poznaniu strona główna SPCH

HISTORIA ODDZIAŁU POZNAŃSKIEGO SPCH

Inicjatywa powołania Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich została podjęta w 1993 roku przez psychologów wierzących, którzy chcą realizować swoje powołanie zawodowe w duchu Ewangelii. Jest również wyrazem zrozumienia potrzeb tych pacjentów, którzy pragną realizować być uszanowani w swoim doświadczeniu religijnym.

W pracach tych od początku byli zaangażowani zarówno katolicy jak i protestanci, dlatego przyjęliśmy nazwę "Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich". Działalność SPCh ma charakter ekumeniczny.

20 września 1995 r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie.

Działalność SPCh skupia osoby z całej Polski. Biorą w niej udział psychologowie i psychoterapeuci, psychiatrzy, kapłani i przedstawiciele innych profesji. SPCh prowadzi Ośrodki Pomocy Psychologicznej, Studium Psychoterapii i Studium poradnictwa, organizuje coroczne międzynarodowe konferencje naukowe. Współpracuje z organizacjami zagranicznymi o podobnym zakresie działania oraz bierze aktywny udział w Europejskich Sympozjach Psychologii Chrześcijańskiej i Antropologii (European Movment for Christian Psychology and Antropology).

Oddział Poznański istnieje od 1998 roku. Dla swoich członków i sympatyków organizuje comiesięczne spotkania formacyjno-szkoleniowe oraz przynajmniej raz w roku dzień skupienia. Mają one charakter otwarty - każdy zainteresowany, nie tylko członek SPCh, może wziąć w nich udział.

Psychologowie i terapeuci z poznańskiego SPCh współpracują z Archidiecezjalną Poradnią Rodzinną, diecezjalnym radiem "Emaus", Radą Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Poznańskiej oraz Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii.

Od 1 czerwca 2005 roku prowadzi Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Przyjmują w nim psycholodzy, psychoterapeuci, lekarz psychiatra, mediatorzy rodzinni, doradca psychologiczny, kapłan i prawnik. Spotykają się tutaj również grupy samopomocowe.

Kto może zostać członkiem
Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich?

Statut SPCh stanowi, że:

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba będąca chrześcijaninem, pragnąca realizować swoje powołanie zawodowe w duchu Ewangelii oraz akceptująca cele Stowarzyszenia, posiadająca dyplom psychologa lub inny dokument, upoważniający do wykonywania pracy psychologicznej lub psychoterapeutycznej, lub osoba posiadająca dyplom ukończenia Studium Poradnictwa SPCh. (art.12 ust. 1)

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba, która akceptuje cele Stowarzyszenia i popiera jego cele statutowe materialnie, organizacyjnie lub moralnie. (art. 13 ust. 1)

Aby zostać członkiem Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich należy wypełnić odpowiednią deklarację, przekazać ją do Zarządu Głównego SPCh lub do Zarządu oddziału terenowego oraz połacić składkę członkowską - osobiście lub na konto SPCh. Składka członkowska w roku 2016 wynosi 70 zł.

Studenci psychologii do czasu ukończenia studiów mogą być członkami wspierającymi SPCh. Członkom Stowarzyszenia, którzy opłacili składkę członkowską, wysyłane są drogą elektroniczną biuletyny SPCh.

Deklaracja członkowska oraz pełna treść Statutu Stowarzyszenia są dostępne na stronie: www.spch.pl

INFORMATOR STOWARZYSZENIA PSYCHOLOGÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH

Zapraszamy do zapoznania się z Informatorem SPCH . Opisuje on zasady działania Stowarzyszenia, definiuje czym jest psychoterapia integratywna w podejściu chrześcijańskim. Przedstawione są też badania i cała historia terapii.

Informator dostępny jest też w angielskiej wersji językowej

Do prawidłowego wyświetlenia strony konieczna jest przeglądarka Firefox, Chrome lub Opera

Design by W.L.