Oficjalna strona Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich Oddział w Poznaniu strona główna SPCH

Terapia grupowa

Grupa dla osób z doświadczeniem różnorakich traum

Rozpoczynamy nabór do grupy terapeutycznej dla osób z doświadczeniem różnorakich traum - zaniedbania (emocjonalnego, psychicznego, fizycznego), przemocy (słownej, seksualnej, fizycznej) i/lub strat prokreacyjnych.

Kwalifikacja do grupy rozpocznie się we wrześniu po telefonicznym umówieniu się na rozmowę z terapeutą. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr 61 877 42 11 w godz.10-12 lub 16-18

Spotkania terapeutyczne odbywać się będą na terenie Ośrodka Pomocy Psychologicznej SPCH w Poznaniu ul. Konarskiego 6/4 raz w tygodniu, w środy 19.15-21.15 od października do czerwca. Prowadzić je będzie dwóch terapeutów – Justyna Frąckowiak( psycholog, psychoterapeuta)i ks. Przemysław Przybylski(psycholog, psychoterapeuta)

Przewidywany koszt: 60zł za spotkanie.

Grupa DDA

Otworzyliśmy nabór do nowej grupy terapeutycznej DDA i DDD, która będzie pracować w roku 2016/2017.
Zapraszamy! Zapisywać się można pod numerem telefonu: 61-877-42-11 lub mailowo: spch.poznan@gmail.com

W Ośrodku prowadzona jest psychoterapia grupowa Dorosłych Dzieci Alkoholików. Realizowana jest w formie cotygodniowych (poniedziałki godz. 19.00-21.00) spotkań oraz 3-4 sesji weekendowych. Praca zacznie się w momencie ukonstytuowania grupy i trwać będzie do końca czerwca. Koszt jednego spotkania 60zł.

O udziale w terapii decyduje rozmowa kwalifikacyjna z psychologiem prowadzącym zajęcia.

Jeśli w swoim dzieciństwie (być może do dziś) cierpiałeś z powodu problemu alkoholowego jednego lub obojga rodziców, podczas psychoterapii grupowej możesz przyjrzeć się swojemu życiowemu doświadczeniu i w atmosferze bezpieczeństwa, w sposób konstruktywny, przepracować je.

Osoby prowadzące

Justyna Frąckowiak i ks. Przemysław Przybylski

Grupa edukacyjno-terapeutyczna dla osób, dla których jedzenie jest problemem

Grupa adresowana jest do osób, które zmagają się z jedzeniem i nie potrafią nad nim zapanować: objadają się, przeczyszczają, przegładzają, z jednej diety wpadają w drogą i wiecznie się odchudzają, podjadają w nocy…

Program będzie obejmował między innymi:

 • Poszerzenie wiedzy dotyczącej mechanizmu zaburzeń odżywiania, ich rodzaju i przyczyn
 • Dzielenie się własnymi doświadczeniami uczestników grupy
 • Pracę nad swoimi potrzebami i zasobami, wzmocnieniem i zrozumieniem siebie
 • Wprowadzenie zasad zdrowego stylu życia
 • Metody zabezpieczenia przed nawrotami

Sposób pracy:

 • Liczebność grupy 6-8 osób
 • Metoda warsztatowa – poszerzenie wiedzy, ćwiczenia i zadania domowe
 • Bezpieczna, kameralna i przyjazna atmosfera
 • Praca prowadzona w oparciu o chrześcijańską wizję człowieka

Osoba prowadząca: Małgorzata Wąsik-Sibrecht

Organizacja spotkań: 12 spotkań – 1,5 godziny każde- spotkania raz w tygodniu
Koszt całości- 840zł -70zł za spotkanie. Płatność jednorazowa lub w dwóch ratach po 420zł. Cena obejmuje zajęcia i materiały dostarczane w trakcie warsztatów.

Miejsce spotkań: Ośrodek Pomocy Psychologicznej SPCh

Terminy spotkań: sobota 11.45 – 13.15. początek pierwszy tydzień października (wstępna propozycja do uzgodnienia...)

Warunki uczestnictwa: Grupa przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. Odbycie konsultacji wstępnej z prowadzącą grupę oraz ewentualnie z lekarzem psychiatrą. Termin konsultacji 22.10 (sobota) w godzinach od 12.00 po wstępnym umówieniu się w rejestracji.

GRUPA EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNA DLA OSÓB DEPRESYJNYCH

Grupa adresowana jest do osób zmagających się z depresją, obniżonym nastrojem, utratą poczucia sensu życia i własnej wartości.

Program będzie obejmował między innymi:

 • poszerzenie wiedzy dotyczącej depresji, jej rodzajów oraz przyczyn,
 • dzielenie się własnymi doświadczeniami uczestników grupy,
 • pracę nad wzmocnieniem siebie,
 • pracę nad efektywnymi sposobami radzenia sobie, z tym, co w życiu trudne.

Sposób pracy:

 • liczebność grupy 10-12 osób,
 • metoda warsztatowa – poszerzanie wiedzy, ćwiczenie umiejętności radzenia sobie,
 • bezpieczna, przyjazna atmosfera,
 • praca prowadzona w oparciu o wiedzę psychologiczną oraz chrześcijańską wizję człowieka.

Osoby prowadzące:
Teresa Świrydowicz, Małgorzata Wąsik – Sibrecht

Organizacja spotkań:

 • 12 spotkań – 1,5 godziny każde – spotkania raz w tygodniu,
 • koszt całości – 720 złotych – 60 złotych za spotkanie,
 • płatność jednorazowo albo w dwóch ratach po 360 złotych,
 • cena obejmuje zajęcia oraz wszystkie materiały dostarczane w trakcie warsztatów,
 • miejsce spotkań: Ośrodek Pomocy Psychologicznej Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich przy ul. Konarskiego 6/4 w Poznaniu,

Termin spotkań: piątki, godz. 17.00 – 18.30,
początek – gdy zbierze się co najmniej 10 osób.

Warunki uczestnictwa:

 • grupa przeznaczona jest dla osób pełnoletnich,
 • odbycie konsultacji z jedną z osób prowadzących oraz z lekarzem psychiatrą (konsultacje dodatkowo płatne) – termin konsultacji psychologicznej – po uzgodnieniu telefonicznym,
 • zgłoszenia telefonicznie albo osobiście w sekretariacie Ośrodka
 • osoby uczestniczące w psychoterapii indywidualnej lub w trakcie leczenia psychiatrycznego proszone są o skonsultowanie ewentualnego uczestnictwa ze swoim psychoterapeutą/ psychiatrą.

Telefon do sekretariatu Ośrodka Pomocy Psychologicznej SPCh – 61 877 42 11 w godzinach 10.00 - 12.00 oraz 16.00 – 18.00 od poniedziałku do piątku.

GRUPA EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNA DLA OSÓB ZMAGAJĄCYCH SIĘ Z PROBLEMEM PORNOGRAFII INTERNETOWEJ

Grupa adresowana jest do osób, które nie potrafią sobie poradzić z zaprzestaniem korzystania z pornografii internetowej i które doświadczają związanych z tymi zachowaniami trudności w życiu osobistym oraz społecznym.

Program będzie obejmował pracę nad:

 • uznaniem własnego uzależnienia,
 • rozpoznaniem przyczyn sięgania do pornografii internetowej,
 • rozpoznaniem roli jaką pełnią te zachowania w sposobie mojego funkcjonowania,
 • poznaniem i pracę nad mechanizmami uzależnienia,
 • utrzymywaniem abstynencji od internetowej pornografii,
 • uczeniem się umiejętności potrzebnych do ograniczania zachowań seksualnych.

Sposób pracy:

 • praca w grupie 8 – 10 osobowej,
 • bezpieczna, przyjazna atmosfera,
 • gwarancja dyskrecji,
 • praca w oparciu o wiedzę psychologiczną, chrześcijańską wizję człowieka oraz własne doświadczenia uczestników.

Osoby prowadzące:
Jerzy Gościniak oraz Teresa Świrydowicz

Organizacja spotkań:

 • 10 spotkań – 2,5 godziny każde, dwa spotkania w tygodniu,
 • koszt całości: 800 złotych (80 złotych za każde spotkanie),
 • płatność: jednorazowo albo w dwóch ratach po 400 złoty,
 • cena obejmuje zajęcia oraz materiały dostarczane w trakcie spotkań,
 • spotkania odbywają się w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich przy ul. Konarskiego 6/4 w Poznaniu.

Terminy spotkań: środy – godz. 18.00 – 20.30, piątki godz. 19.15 – 21.45.
Pierwsze spotkanie: po zgłoszeniu się dostatecznej liczby osób.

Warunki uczestnictwa:

 • grupa przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, które do tej pory nie korzystały z żadnej pomocy psychoterapeutycznej, dla osób korzystających z psychoterapii indywidualnej oraz dla osób rozpoczynających realizację programu 12 Kroków w grupie Anonimowych Seksoholików,
 • odbycie wstępnej konsultacji z jedną z osób prowadzących zajęcia,
 • o zakwalifikowaniu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia w sekretariacie Ośrodka Pomocy Psychologicznej SPCh:
telefon: 61 877 42 11 w godzinach 10.00 - 12.00 oraz 16.00 - 18.00 od poniedziałku do piątku albo osobiście w sekretariacie Ośrodka.

Termin konsultacji – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym .

GRUPA TERAPEUTYCZNA DLA SEKSOHOLIKÓW

Grupa adresowana jest do osób uzależnionych, świadomych swojego uzależnienia, będących uczestnikami grupy Anonimowych Seksoholików lub korzystających z terapii indywidualnej, doświadczających w życiu osobistym, zawodowym, społecznym różnych trudności, które są między innymi konsekwencją uzależnienia.

Program będzie obejmował między innymi pracę nad:

 • trudnościami funkcjonowania w relacjach,
 • systemem wartości,
 • radzeniem sobie ze stresem,
 • mocnymi i słabymi stronami,
 • kim jestem, jakim jestem człowiekiem,
 • trudnościami zgłaszanymi przez uczestników.

Sposób pracy:

 • praca w grupie 6 – 8 osobowej
 • bezpieczna, przyjazna atmosfera,
 • zapewniona dyskrecja,
 • praca w oparciu o wiedzę psychologiczną, chrześcijańską wizję człowieka oraz własne doświadczenia uczestników.

Osoby prowadzące:
Jerzy Gościniak oraz Teresa Świrydowicz

Organizacja spotkań:

 • 16 spotkań – 3 godziny każde, raz w tygodniu,
 • koszt całości 960 złotych (60 złotych za każde spotkanie),
 • płatność jednorazowo albo w dwóch ratach po 480 złotych,
 • cena obejmuje zajęcia oraz materiały dostarczane w trakcie spotkań,
 • spotkania będą się odbywać w Ośrodku Pomocy Psychologicznej Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich przy ul. Konarskiego 6/4 w Poznaniu.

Terminy spotkań: środy – godz. 18.00 – 21.00.
Pierwsze spotkanie po zgłoszeniu się dostatecznej liczby osób.

Warunki uczestnictwa:

 • grupa przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, które korzystają z pomocy grupy Anonimowych Seksoholików lub indywidualnej terapii uzależnień,
 • odbycie wstępnej konsultacji z jedną z osób prowadzących zajęcia (termin konsultacji – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym),
 • o zakwalifikowaniu do grupy decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia w sekretariacie Ośrodka Pomocy Psychologicznej SPCh:
telefon: 61 877 42 11 w godzinach 10.00 - 12.00 oraz 16.00 - 18.00 od poniedziałku do piątku albo osobiście w sekretariacie Ośrodka.

Do prawidłowego wyświetlenia strony konieczna jest przeglądarka Firefox, Chrome lub Opera

Design by W.L.