Oficjalna strona Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich Oddział w Poznaniu strona główna SPCH

SZKOLENIA

WARSZTAT PRACY MEDIATORA POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY W MEDIACJI

Szkolenie specjalistyczne dedykowane mediatorom - praktykom (20 godzin)

Celem tego Szkolenia jest budowanie i trening umiejętności komunikacyjnych niezbędnych w pokojowym rozwiązywaniu konfliktów i prowadzeniu mediacji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezstronność i neutralność mediatora oraz radzenie sobie w sytuacjach trudnych (silne emocje, opór, blokady komunikacyjne, nierównowaga, impas, manipulacje itd.). Szkolenie oparte jest na Nonviolent Communication (w skrócie dalej NVC) - w Polsce metodzie znanej jako Porozumienie bez Przemocy - Marshalla B. Rosenberga. Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej, warsztatowej. Niezależnie od prowadzonej praktyki mediacyjnej Uczestników, zdobyte i doskonalone podczas Szkolenia umiejętności, przełożą się też na efektywność komunikacji w innych obszarach życia - osobistego i zawodowego.

Prowadzenie Szkolenia: Alicja Kuczyńska - Krata Mediator, trener/superwizor mediacji, terapeuta relacji. Prezes Zarządu Fundacji MEDIARE: Dialog - Mediacja – Prawo. W ciągu kilkunastu lat pracy wykształciła liczne grono mediatorów, prowadząc szkolenia kwalifikacyjne, staże i superwizje.

Koszt: 390 zł płatne na konto Stowarzyszenia: 73 1020 4027 0000 1302 0387 6059
bezpośrednio po otrzymaniu potwierdzenia zapisu na szkolenie.

Letnia Szkoła Psychoterapii Integratywnej

Oddział Poznański Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich zaprasza na LETNIĄ SZKOŁĘ PSYCHOTERAPII INTEGRATYWNEJ W PODEJŚCIU CHRZEŚCIJAŃSKIM

Program szkolenia
Anna Ostaszewska (zjazd I)

1. Integratywny model psychoterapii w podejściu chrześcijańskim: integracja sfery emocjonalnej, poznawczej, wolitywnej, behawioralnej i duchowej. Definicje psychoterapii integratywnej międzynarodowych profesjonalnych stowarzyszeń.
2. Podstawy antropologiczne: model osoby. Model integracji w psychoterapii. Model genezy zaburzeń psychicznych i pracy nad zmianą.
3. Podobieństwa i różnice w stosunku do innych szkół psychoterapii.
4. Techniki wzmacniania osoby. Rola samoświadomości psychoterapeuty. – warsztat.
5. Techniki pracy psychoterapeutycznej. Praca z nieuświadomionym skryptem życiowym: doświadczenia, emocje, przekonania, zachowania – warsztat.

Ks. Romuald Jaworski (zjazd II)

1. Założenia i zasady psychologii chrześcijańskiej.
2. Tożsamość psychologa i psychoterapeuty chrześcijańskiego.
3. Doświadczenia religijne i ich znaczenie dla życia psychospołecznego (asceza, modlitwa, nawrócenie).
4. Rozwój religijny i kryteria dojrzałości religijnej.
5. Kryteria zdrowej i chorej religijności (norma i patologia).
6. Kryzysy religijne, strategie pomocy – warsztat.
7. Techniki biblijne. Bibliodrama – warsztat.
8. Wykorzystywanie zasobów religijnych w psychoterapii – warsztat.

Anna Ostaszewska (zjazd III)

1 Aspekty duchowe w psychoterapii. Wyniki badań naukowych dot. efektywności integrowania duchowości lub religijności w psychoterapii. Zasady integrowania wymiaru duchowego w psychoterapii.
2 Specyficzne obszary psychoterapii związane z duchowością chrześcijańską oraz metody pracy w tych obszarach.
3 Konsultacje do egzorcysty.
4 Integracja wymiaru duchowego w psychoterapii – warsztat.
5 Superwizje.
6 Aspekty etyczno-prawne wykonywania zawodu psychoterapeuty.

Zapisy i szczegółowe informacje:

Formularz zgłoszeniowy, cena i dodatkowe informacje organizacyjne dostępne są w pliku do pobrania

Studium Psychoterapii

Studium Psychoterapii SPCh kształci psychoterapeutów w zakresie psychoterapii integratywnej w podejściu chrześcijańskim. Studium jest formą kształcenia podyplomowego spełniającą standardy kształcenia psychoterapeutów.

Studium trwa cztery lata, zajęcia odbywają się raz w miesiącu od piątku godz. 15 do soboty godz. 17 + dwie dodatkowe sesje warsztatowe w roku.

Program Studium obejmuje następujące bloki tematyczne:

Formy zajęć: wykłady z dyskusją, warsztaty, superwizje, sesje treningowe.

Więcej informacji, dokładne terminy zajęć na rok bieżący i formularz zgłoszeniowy dostępne tutaj.

Do prawidłowego wyświetlenia strony konieczna jest przeglądarka Firefox, Chrome lub Opera

Design by W.L.